Mijn motto: "It don't mean a thing if it ain't got that swing".

Misschien een wat vergaande uitspraak. In essentie verwijst het naar het belang van afstemming, synergie en een inspirerend gezamenlijk ritme in de muziek. Dat zie ik ook als de basis voor duurzame samenwerking en zelfontplooiing. In teams en in andere samenwerkingsverbanden.

Human Resource Empowerment

Ölaat teams floreren Öin inspirerende dynamische samenwerksferen

Mees de Lind van Wijngaarden

mees@hr-empowerment.nl

06 11 34 03 90

KvK: 34379034

Wat?

Human Resource Empowerment (Mees de Lind van Wijngaarden)

...faciliteert onder meer dynamische dialoogsessies en helpt bij het ontwikkelen van een breed gedragen visie,

gericht op empowerment, authenticiteit, zelfontplooiing, leiderschap en synergie van binnenuit en onderop,

met meer speelruimte in tijd en plaats en met oog voor natuurlijke en sociale principes en waarden.

Voor medewerkers en managers in hun teams en voor business partners in externe samenwerkingsverbanden.


Waarom?

Uiteindelijk wil iedereen graag het beste halen uit teams en andere samenwerkingsverbanden. Meer passie en plezier, creativiteit, verbinding, onderling begrip, betrokkenheid, heldere nieuwe ideeŽn en een persoonlijke en gemeenschappelijke flow dragen daaraan bij. Vrij sparren over ideeŽn en waarden die betrokkenen inspireren en kunnen verbinden rond voor hen relevante thema's. Dat kan een duurzame dynamische samenwerksfeer opleveren, die dergelijke positieve effecten met zich mee brengt. Die sfeer zal uitnodigen tot nieuwe ideeŽn en verbindingen en om oude (denk)patronen los te laten. Het kan daarbij ook oud zeer wegnemen, persoonlijk en in onderlinge relaties, zonder daar expliciet op in te hoeven gaan.


Model van duurzame samenwerksfeer (Mees de Lind van Wijngaarden 2013©)

Kortom: een ideaal proces om een frisse nieuwe wind door een bestaand verband te laten waaien of een nieuw verband vanuit een optimale afstemming op te starten.


Hoe?

Via een creatief organisch dynamisch interactief en iteratief dialoogproces. Een proces waarin vertrekken vanuit eigen kracht en perspectief, maximale ruimte voor het uiten van eigen gedachten, beweging in de ruimte, dynamiek in contacten en gerichte verdieping centraal staan. Dat proces wordt qua vorm en inhoud uiteraard in overleg afgestemd op de specifieke vraag en diepere behoeften, bestaande ontwikkelingen, omstandigheden, sfeer en cultuur als vertrekpunt. Naar behoefte en budgetruimte wordt samengewerkt met een kunstenaar of andere creatievelingen om te komen tot een optimale mix van inspiratie, vernieuwing, verbinding en waardevolle gemeenschappelijke inzichten.


Onderliggende visie en modellen

In de kern gaat mijn visie over duurzaam samen werken (werken 3.0) als opvolger van Het Nieuwe Werken (werken 2.0).

Daarbij zie ik drie niveaus met o.a. de volgende relevante veranderaspecten:

Veranderdoelen

* Sociaal-culturele en emotionele verbinding, gelijkwaardigheid en co-creatie in plaats van afscherming, competitie en concurrentie

* Persoonlijk leiderschap (7 habits of higly effective people van Stephen Covey)

* Flow en vitaliteit

Veranderdimensies

* Waardesystemen - van ego-georiŽnteerd systeem naar een sociaal eco-systeem (Theory U van Otto Scharmer), Spiral Dynamics en management drives

* Omgaan met tijd - meer nadruk op inspirerende tijdsbeleving ('Kairos') dan op een sterk tijdgestuurde cultuur ('Chronos')

* IJsbergmodel van McClelland - bewust raken en in beweging brengen van de onderste laag van de ijsberg

Veranderaanpak/-vorm

* Dialoog (verbindend gesprek) - in plaats van discussie (argumentatie gesprek) of debat (twist gesprek)

* Speelruimte in tijd en plaats

* Kunst en expressie


Dienstbaarheid, benadering en beloning

Van nature help ik graag mensen met advies of een geÔnteresseerd luisterend oor. Ook als daar geen geldelijke beloning tegenover staat. Mijn intrinsieke motivatie als dienstverlenend professional vind ik dan ook primair in de interactie en het vanuit een dienstbare houding samenwerken aan duurzame oplossingen en veranderingen. Maar ook voor mij geldt dat alleen de zon voor niets op gaat en dat ik niet ongevoelig ben voor het op waarde schatten van mijn inzet en diensten.

Mijn voorkeur heeft het om vrijblijvend contact te maken en van daaruit in een onbevangen sfeer in enkele gesprekken zowel inhoudelijk als in het persoonlijke contact een duurzame basis te vormen voor een succesvolle samenwerking en een daarmee een vruchtbare relatie met mijn opdrachtgevers. Daarbij past ook een flexibele waarderingsconstructie, waarbij een vaste basisvergoeding wordt afgesproken op basis van de te leveren tijd en diensten en een flexibele component die in overleg na afloop wordt vastgesteld op basis van de gebleken kwaliteit van de dienst en de waarde van de resultaten daarvan voor de opdrachtgever. Daarbij kan uiteraard ook een eventueel vervolgtraject aan bod komen.

Als strategisch sparring partner , workshop facilitator en consultant draag ik graag bij aan de ontwikkeling van inspirerende dynamische samenwerksferen binnen teams en andere verbanden en aan de ontwikkeling van

duurzaam organisatiebeleid (MVO/CSR: people, planet, profit/budget en society).

Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van:

* faciliteren van dynamische dialoogsessies of andere workshops of overlegvormen

* sparren, adviseren en/of coachen op strategisch of managementniveau

* (helpen) ontwikkelen van een breed gedragen duurzame (HR) cultuurvisie en veranderstrategie

* begeleiding van teams en leidinggevenden in een cultuur verandertraject

Neem bij interesse graag contact op voor een vrijblijvende kennismaking en gedachte-uitwisseling.